Článek

24.6.2021 v 17:00 Valná hromada BK Chomutov,z.s.

24.6.2021 v 17:00 Valná hromada BK Chomutov,z.s.

Pozvánka na Valnou hromadu BK Chomutov, z.s. 

sídlem Dukelská 1300/31, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 04266196 (dále jen „spolek“)   
Schůze se bude konat dne 24.6. 2021 ve Sportovní hale, Chomutov, Mánesova 4980, v 17:00 hod.                                                                        
Program : 
1.     Zahájení 
2.     Prodloužení smlouvy o dlouhodobé spolupráci s BK Levharti Chomutov s.r.o. 
3.     Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2020
4.     Hodnocení činnosti spolku a jeho členů v roce 2020
5.     Schválení návrhu hospodaření na rok 2021 
6.     Diskuse a závěr   
Prezence účastníků schůze bude zahájena v 16:30 hod. a ukončena v 17:00 hod., proto prosíme o dochvilnost. Při prezenci se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Člen se může nechat na schůzi zastoupit na základě písemné plné moci udělené zmocněnci.   
Tato pozvánka se dle čl. VIII.3 stanov zveřejňuje na internetových stránkách www.bk-chomutov.cz.