Vytvořil Stanislav Král
dne 03.04.2018
  • Ostatní
zobrazení (434)

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi BK Chomutov, z.s. sídlem Dukelská 1300/31, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 04266196 (dále jen „spolek“). Schůze se bude konat dne 22. května 2018 v Městské sportovní hale Chomutov, Mánesova 4980, v 17.00 hod.                                                                        

Program:
1.    Zahájení
2.    Schválení smlouvy o spolupráci s BK Levharti Chomutov s.r.o.
3.    Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017
4.    Hodnocení činnosti spolku a jeho členů v roce 2017
5.    Schválení návrhu hospodaření na rok 2018
6.    Diskuse a závěr  
Prezence účastníků schůze bude zahájena v 16.30 hod. a ukončena v 17.00 hod., proto prosíme o dochvilnost. Při prezenci se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Člen se může nechat na schůzi zastoupit na základě písemné plné moci udělené zmocněnci.  
Tato pozvánka se dle čl. VIII.3 stanov zveřejňuje na internetových stránkách www.bk-chomutov.cz.    
Chomutov 30.3.2018,
Petr Drobný, předseda   

komentáře (0)

Zatím žádné komentáře

Přidat komentář