Vytvořil Petr Drobný
dne 20.04.2017
  • Ostatní
zobrazení (454)

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi BK Chomutov, z.s. sídlem Dukelská 1300/31, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 04266196 (dále jen „spolek“)  
Schůze se bude konat dne 23.5. 2017 ve Sportovní hale, Chomutov, Mánesova 4980, v 17:00 hod.                                                                        
Program :
1.     Zahájení
2.     Schválení smlouvy o spolupráci s BK Levharti Chomutov s.r.o.
3.     Schválení změny stanov spolku
4.     Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016
5.     Hodnocení činnosti spolku a jeho členů v roce 2016
6.     Schválení návrhu hospodaření na rok 2017
7.     Diskuse a závěr  
Prezence účastníků schůze bude zahájena v 16:30 hod. a ukončena v 17:00 hod., proto prosíme o dochvilnost. Při prezenci se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Člen se může nechat na schůzi zastoupit na základě písemné plné moci udělené zmocněnci.  
Tato pozvánka se dle čl. VIII.3 stanov zveřejňuje na internetových stránkách www.bk-chomutov.cz.

komentáře (0)

Zatím žádné komentáře

Přidat komentář