Vytvořil Stanislav Král
dne 01.04.2017
  • Ostatní
zobrazení (1544)
Levharti Chomutov oznamují příznivcům basketbalu a široké veřejnosti, že od školního roku 2017/2018 budou na základní škole Na Příkopech fungovat sportovní třídy se zaměřením na basketbal a kopanou. Nabídka je určena chlapcům a dívkám ze současných 5. tříd, tedy budoucích 6. tříd, kteří mají o tyto sporty zájem, přičemž v případě basketbalu není rozhodující, zda už ho hrají. Sportovními garanty jsou kluby Levharti Chomutov a Junior Chomutov, které budou vykonávat odborný dohled nad rozvojem pohybových dovedností a schopností žáků. Výuce tělocviku bude věnováno pět hodin týdně a v návaznosti na rozvrh si oba kluby budou organizovat tréninky. Přitom v případě basketbalu je výhodou, že tréninky probíhají v městské hale, tedy v těsné blízkosti školy. Kromě důrazu na tělocvik ve sportovních třídách nabízí základní škola Na Příkopech standardní výuku se zaměřením na informatiku, s preferencí výuky angličtiny od 1. třídy a s nabídkou ruštiny, němčiny a francouzštiny od 7. ročníku. Chlapci a dívky se zájmem o přestup do sportovní třídy se mohou přihlásit prostřednictvím rodičů, a to buď osobně ve škole, nebo telefonicky na čísle 474 651 418 a e-mailem na adrese miloslav.hons@3zscv.cz.

Fotogalerie

komentáře (0)

Zatím žádné komentáře

Přidat komentář